Wettelijke garanties op computerartikelen

Welke garantie krijg ik nu op mijn aangekocht product?

In alle landen die tot de Europese unie behoren (dus ook België) geldt sinds 1 januari 2005 een algemene garantiewet.
Deze wet werd omgezet naar het Belgische rechtssysteem. De wet verplicht computerhandelaars ertoe om minimum 2 jaar garantie te geven op alle nieuwe verkochte consumptieproducten, vanaf de levering van het product (lees: het moment dat u een factuur ontving, aangezien dat meestal gepaard gaat met de levering)
Voor tweedehandsgoederen kan eventueel een kortere termijn gelden, maar die moet minimum 1 jaar bedragen.

Mijn product is stuk, wat nu?

Indien het aangekochte goed binnen de zes maand defect is, wordt aangenomen dat het een fout betreft die reeds aanwezig was bij levering van het goed. De verkoper moet het tegendeel bewijzen. Wanneer u uw garantie wil opeisen heeft u de volgende mogelijkheden:

  • Herstelling van het product
  • Vervanging van het product
  • Een prijsvermindering
  • De opheffing van het contract, tenzij het om gebreken gaan die niet aan de functionaliteit afdoen van het product

Uw garantietijd loopt ook niet door vanaf het moment dat u er gebruik van maakt. Na afhandeling van het defect product door vervanging of een andere hierboven genoemde optie, loopt de garantietijd gewoon verder.
Indien de verkoper zijn plichten niet nakomt, moet u naar de rechtbank stappen, binnen het jaar na vaststelling van het defect. Als deze termijn afloopt voor de wettelijke garantieperiode van twee jaar, dan wordt de termijn verlengd tot het einde van deze twee jaren.

Indien u een geschil hebt, kan u best contact opnemen met een instantie die kan zorgen voor Alternatieve Geschillen Bemiddeling. (bron: European Consumer Centre Belgium)

Bij wie kan ik terecht?

Hier vindt u een lijst van de geschikte buitengerechtelijke instanties in België (bemiddelaars, geschillencommissies etc.)

Ombudsdienst voor Telecommunicatie

Koning Albert II-laan 8 bus 3
1000 Brussel
T: 02 223 09 09
F: 02 219 86 59
klachten@ombudsmantelecom.be
www.ombudsmantelecom.be

College van de Federale Ombudsmannen

Hertogstraat 43
1000 Brussel
T: 02 289 27 27
F: 02 289 27 28
email@federaalombudsman.be
www.federaalombudsman.be

Service du Médiateur de la Communauté française

Rue des Poissonniers 11-13 bte 7
1000 Bruxelles
T: 02 548 00 70
F: 02 548 00 80
courrier@le-mediateur.be
le-mediateur.be

Vlaamse Ombudsdienst

Leuvenseweg 86
1000 Brussel
T: 0800 240 50 of 02 552 48 48
F: 02 552 48 00
klachten@vlaamseombudsdienst.be
www.vlaamseombudsdienst.be